Witaj na stronie!

logo olmedica "OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.
ul Gołdapska 1; 19-400 Olecko;
tel.: 87 520-22-95 fax: 87 520-25-43
NIP: 847-14-88-956 REGON: 519558690
olmedica@olmedica.pl
logo AKR logo DNV
Zmiany na stronie
24.01.2020r. ZATRUDNIENIE - ogłoszenie
14.01.2020r. DOSTAWA PALIW - ogłoszenie
24.12.2019r. USŁUGI SPRZĄTANIA - ogłoszenie
RODO - Informacja dla pacjenta
Elektroniczna Rejestracja
Unie Europejska
Menu główne

Jednostki i Firmy Zewn.

Osiągnięcia/Wydarzenia

Galeria

Dla Pacjenta

Przydatne linki
Zamówienia publiczne 2012r.

W przypadku problemów z otworzeniem zamieszczonych plików proszę o skorzystanie z oprogramowania zamieszczonego w menu
PRZYDATNE LINKIPrzedmiotem ogłoszenia jest dostawa aparatu do echokardiografii - średniej klasy - szt 1

Data ogłoszenia: 18.09.2012

Data otwarcia: 01.10.2012

Data otwarcia: 03.10.2012

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU OGRANICZONYM na Świadczenie usług ubezpieczenia majątku i ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NW obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Data ogłoszenia: 05.07.2012

Data otwarcia: 12.07.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Działu Farmacji Szpitalnej w Olmedica w Olecku przez okres 12 miesięcy od czasu podpisania umowy.

Data ogłoszenia: 04.07.2012

Data otwarcia: 12.07.2012

UWAGA: ZMIANA TERMINU OTWARCIA Data otwarcia: 16.07.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku do magazynu i Działu Farmacji w Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

Data ogłoszenia: 15.06.2012

Data otwarcia: 25.06.2012

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku do magazynu i Działu Farmacji w Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

Data ogłoszenia: 10.05.2012

Data otwarcia: 21.05.2012 godz. 10.00

Data otwarcia: 21.05.2012 godz. 12.00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowego użytku chirurgicznych i diagnostycznych do Działu Farmacji Szpitalnej

Data ogłoszenia: 16.04.2012

Data otwarcia: 24.04.2012

Data otwarcia: 25.04.2012

Data otwarcia: 26.04.2012

DOSTAWA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH I ZESTAWÓW BIOCHEMICZNYCH

Data ogłoszenia: 27.03.2012

Data otwarcia: 04.04.2012

Data otwarcia: 05.04.2012

Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa fabrycznie nowego aparatu RTG z ucyfrowieniem
b)montaż, instalacja i uruchomienie dostarczonego aparatu RTG
c) dostawa wszystkich niezbędnych akcesoriów koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia
d) demontaż i utylizacja na koszt Wykonawcy obecnie użytkowanego przez Zmawiającego aparatu RTG

Data ogłoszenia: 14.02.2012

Data otwarcia: 24.02.2012

Data otwarcia: 27.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Dostawa płynów infuzyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 (Pakiet nr 1)
b) Dostawa mleka Bebiko i Nutrison zgodnie z załącznikiem nr 4 (Pakiet nr 2).

Data ogłoszenia: 24.01.2012

Data otwarcia: 02.02.2012

Przedmiotem zamówienia jest:
a)dzierżawa automatycznego aparatu do badań biochemicznych oraz aparatu do badań immunochemicznych, wraz z dostawami odczynników, kalibratorów, surowic kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych
b) dostawa odczynników, barwników, szybkich testów, materiałów zużywalnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego

Data ogłoszenia: 17.01.2012

Data otwarcia: 26.01.2012

Data otwarcia: 27.01.2012

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)

Data ogłoszenia: 10.01.2012

Data otwarcia: 18.01.2012 godz. 13:00

Copyright by olmedica.pl | Valid HTML 4.01 & CSS | wykonanie: dan_123 szablony