Witaj na stronie!

logo olmedica "OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.
ul Gołdapska 1; 19-400 Olecko;
tel.: 87 520-22-95 fax: 87 520-25-43
NIP: 847-14-88-956 REGON: 519558690
olmedica@olmedica.pl
logo AKR logo DNV
Zmiany na stronie
24.01.2020r. ZATRUDNIENIE - ogłoszenie
14.01.2020r. DOSTAWA PALIW - ogłoszenie
24.12.2019r. USŁUGI SPRZĄTANIA - ogłoszenie
RODO - Informacja dla pacjenta
Elektroniczna Rejestracja
Unie Europejska
Menu główne

Jednostki i Firmy Zewn.

Osiągnięcia/Wydarzenia

Galeria

Dla Pacjenta

Przydatne linki
Wydarzenia 2015 - lista
Edukacja diabetologiczna dla pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz mieszkańców powiatu oleckiego realizowana przez edukatora cukrzycy:
 • 24.02.2015r. - Samokontrola w Cukrzycy typu II , udział wzięło 17 osób.
 • 20.03.2015r.- Zasady żywienia w Cukrzycy tupu II, udział wzięło 22 osoby.
 • 27.04.2015r.- Pierwsze kroki z insuliną, udział wzięło 16 osób.
 • 08.05.2015r. - Wysiłek fizyczny w Cukrzycy typu II, udział wzięło 13 osób.
 • 19.06.2015r.- I Oleckie Spotkanie Diabetologiczne - "Cukrzyca od teorii do codziennej praktyki", udział wzięło 50 osób.
 • 24.09.2015r. - Późne powikłania Cukrzycy, udział wzięło 20 osób.
 • 19.10.2015r.- Dobór produktów spożywczych w Cukrzycy typu II, udział wzięło 17 osób.
 • 19.11.2015r.- Dobór aktywności fizycznej do wartości glikemii w Cukrzycy typu II, udział wzięło 18 osób.
 • 15.12.2015r.- Spotkanie podsumowujące wiedzę pacjentów na temat Cukrzycy typu II, udział wzięło 25 osób.
 • Dla osób zainteresowanych była również prowadzona indywidualna nauka obsługi glukometrów do określenia poziomu cukru we krwi i obsługa "penów"do podawania insuliny.
Działania edukacyjne skierowane do pacjentów `oddziału wewnętrznego, realizowane przez edukatora cukrzycy, lekarzy i pielęgniarki. Edukacja zdrowotna pacjentów i/lub rodziny chorego i/lub opiekuna chorego prowadzona była indywidualnie i zbiorowo w zakresie:
 • Cukrzycy - przyczyny, objawy, przebieg cukrzycy, samokontrola w cukrzycy, zasady żywienia, rola wysiłku fizycznego.
 • Schorzeń układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca.
 • Schorzeń układu oddechowego: zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, niewydolności oddechowej.
 • Schorzeń układu pokarmowego: zapalenie żołądka, przewlekły nieżyt żołądka, choroba wrzodowa, choroby zapalne jelit, choroby trzustki, choroby zapalne wątroby oraz przygotowanie pacjentów i opieka pielęgniarska do specjalistycznych badań diagnostycznych oraz po ich wykonaniu.
 • Schorzeń układu moczowego w zakresie postępowania leczniczego, dietetycznego i pielęgnacyjnego.
 • W zakresie samoopieki i pielęgnacji: oceny stopnia deficytu pacjenta i/lub bliskich pacjenta, ustalenie zakresu wymaganej pomocy po wypisie ze szpitala, włączenie rodziny w proces edukacji i rehabilitacji chorego oraz współpraca z instytucjami i placówkami świadczącymi usługi potrzebującym pacjentom i ich rodzinom.
 • Przy wypisie chorego ze szpitala do domu, pacjenci / opiekunowie otrzymują dodatkowo materiały edukacyjne dotyczące powyższych tematów. W roku 2015 w oddziale wewnętrznym było leczonych 1629 osób.
Ratownicy medyczni w roku 2015 zrealizowali:
 • Pokaz ratownictwa medycznego połączony z instruktażem dla obserwatorów podczas XXIII finału WOŚP w Olecku.
 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców przeprowadzone na prośbę Rady Miasta.
 • Pokazy i szkolenie dla mieszkańców podczas festynu rodzinnego "Bezpieczny Powiat."
 • Pokaz i zabezpieczenie medyczne meczu charytatywnego na rzecz Klaudii Adamejt.
 • Zabezpieczenie medyczne na trasie biegu "Olecka trzynastka."
 • Zabezpieczenie medyczne maratonu pływackiego.
 • Zabezpieczenie medyczne na tracie biegu niepodległości.
 • Bicie rekordu Guinnessa w największej liczbie osób jednocześnie uciskających klatkę piersiową - akcja ogólnopolska organizowana przez WOŚP.
 • Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Udział w organizacji turnieju motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych- przygotowanie i ocena wykonania zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Udział w organizacji turnieju dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przygotowanie i ocena wykonania zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Udział w organizacji turnieju obrony cywilnej na szczeblu powiatowym- przygotowanie i ocena wykonania zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zabezpieczenie medyczne wojewódzkich mistrzostw w Taekwondo Olimpijskim.
 • Zabezpieczenie medyczne imprez kulturalnych (kabaret, operetka).
 • Szkolenia dla mieszkańców powiatu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeszkolono 15 grup po 20 osób.

W strukturze szpitala utworzono bezpłatną Szkołę rodzenia dla kobiet Ciężarnych i osób im towarzyszących. Od września 2015r. do 31 grudnia 2015r. z usług szkoły skorzystało 30 kobiet ciężarnych i 24 osoby towarzyszące.

W ramach projektu z usług rehabilitacji leczniczej poza umową z NFZ Skorzystały 242 osoby, w tym z rehabilitacji domowej - 3 osoby.

Organizacja i realizacja różnorodnych form doskonalenia zawodowego w "Olmedica" w Olecku Sp. z o. o. w Olecku w roku 2015. Przeprowadzono nastepujące szkolenia:

 • ALSPC - podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - w szkoleniu udział wzięło 30 pielęgniarek, 5 położnych i 18 ratowników medycznych. Ogółem 53 osob medycyny ratunkowej, z Krakowa. Uczestnicy otrzymali certyfikaty bądź zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 • ITLS - zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej. W szkoleniu udział wzięło: 1 lekarz, 6 pielęgniarek i 13 ratowników medycznych. Ogółem 20 osób, wszyscy z Działu Ratownictwa Medycznego. Szkolenie przeprowadzone w "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. przez wybitnych specjalistów z medycyny ratunkowej, z Krakowa. Uczestnicy otrzymali certyfikaty bądź zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 • "Techniki redukcji stresu" - udział wzięło 20 osób /pielęgniarki, położne, rejestratorki oraz pełnomocnik ds. kontaktów z kluczowymi klientami. Szkolenie przeprowadzone w "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. w Olecku przez psychologa.
 • Przeszkolenie personelu na potrzeby otwarcia Szkoły Rodzenia. W szkoleniu udział wzięły 3 położne i 1 mgr fizjoterapii. Szkolenie przeprowadzone przez ZDZ w Białymstoku - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku.
 • "Przetaczanie krwi i jej składników". Szkolenie uzupełniające dla pielęgniarek i położnych. Udział wzięło 21 pielęgniarek i położnych. Szkolenie przeprowadzone w "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o. w Olecku przez pracownika RCKiK w Olsztynie.
 • "Odpowiedzialność prawna związana z prowadzeniem dokumentacji medycznej". W szkoleniu udział wzięło 46 osób (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, sekretarki medyczne, laboranci). Szkolenie przeprowadzone przez mecenasa SUPRA BROKERS Sp. z o.o. w Sali wykładowej "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
 • "Odpowiedzialność karna lekarza, pielęgniarki i położnej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych". "Odpowiedzialność zawodowa lekarza, pielęgniarki i położnej w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych". W szkoleniu udział wzięło 41 osób (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni). Szkolenie przeprowadzone przez radcę prawnego SUPRA BROKERS Sp. z o.o. w sali wykładowej "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
 • "Odpowiedzialność cywilna podmiotów uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych". W szkoleniu udział wzięło 26 osób (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni). Szkolenie przez radcę prawnego SUPRA BROKERS Sp. z o.o. w sali wykładowej "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
 • PALSPC - zaawansowane zabiegi ratujące życie w stanach zagrożenia życia u dzieci - udział wzięło: 2 lekarzy, 23 pielęgniarki i 11 ratowników medycznych. Ogółem 36 osób
 • "Techniki redukcji stresu" - udział wzięło 20 osób (pielęgniarki, położne i rejestratorki). Szkolenie przeprowadzone przez psychologa w sali wykładowej "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
 • ACLS - podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - udział wzięlo 5 pielęgniarek i 13 ratowników medycznych. Ogółem 18 osób z Działu Ratownictwa Medycznego. Szkolenie przeprowadzone przez psychologa w sali wykładowej "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
 • "Wypalenie zawodowe" - udział wzięło 40 osób (pielęgniarki i położne) - szkolenie przeprowadzone w Sali wykładowej "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
 • "Trudne sytuacje z pacjentem zdenerwowanym i pacjentem o zwiększonych wymaganiach". Udział wzięły 23 osoby (lekarze, pielęgniarki, położne, technicy medyczni, rejestratorki). Szkolenie przeprowadzone w Sali wykładowej "Olmedica" Olecku Sp. z o.o.
 • ."Budowanie zespołu, zarządzanie zespołem poprzez cele". Udział wzięło 9 osób (kierownicy komórek organizacyjnych Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
 • "Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy". Udział wzięło 7 osób (kierownicy komórek organizacyjnych "Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
Copyright by olmedica.pl | Valid HTML 4.01 & CSS | wykonanie: dan_123 szablony