Witaj na stronie!

logo olmedica "OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.
ul Gołdapska 1; 19-400 Olecko;
tel.: 87 520-22-95 fax: 87 520-25-43
NIP: 847-14-88-956 REGON: 519558690
olmedica@olmedica.pl
logo AKR logo DNV
Zmiany na stronie
24.01.2020r. ZATRUDNIENIE - ogłoszenie
14.01.2020r. DOSTAWA PALIW - ogłoszenie
24.12.2019r. USŁUGI SPRZĄTANIA - ogłoszenie
RODO - Informacja dla pacjenta
Elektroniczna Rejestracja
Unie Europejska
Menu główne

Jednostki i Firmy Zewn.

Osiągnięcia/Wydarzenia

Galeria

Dla Pacjenta

Przydatne linki
Poradnia Medycyny Sportowej

Pierwszorazowa wizyta wymaga skierowania od lekarza
(POZ lub specjalisty).


Poradnia prowadzi poradnictwo ogólnolekarske w zakresie medycyny sportowej oraz kwalifikację do uprawianiaokreślonych dyscyplin sportu

W poradni przyjmują:

 • Sławomir Sapieżko - specjalista chirurgii ogólnej uprawniony do orzekania w sporcie dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiedzy 21 a 23 rokiem życia. Uprawnienie potwierdzone Certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej nr 548

Medycyna Sportowa zwana również medycyną aktywności ruchowej, jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy lekarskiej wykorzystującą osiągnięcia antropologii, biologii, biochemii, fizjologii i teorii treningu sportowego oraz takich dyscyplin klinicznych jak: ortopedia, traumatologia, pediatria, choroby wewnętrzne i kardiologia. Podstawowym celem medycyny sportowej jest ochrona zdrowia osób bioracych udział w aktywności fizycznej począwszy od zajęć wychowania fizycznego do sportu wyczynowego, od rekreacji do treningu zdrowotnego i od profilaktyki chorób do ich leczenia i rehabilitacji. Medycyna sporotowa zajmuje się człowiekiem aktywnym ruchowo w zdrowiu i chorobie we wszystkich okresach zycia. W odróżnieniu od innych dyscyplin medycznych, medycyna sporotwa obejmuje całość procesów fizjologicznych i patologicznych jakie dokonują sie w organizmie pod wływem aktywności fizycznej lub jej braku we wszystkich układach i narządach.

Poradnia działa w oparciu o następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnie 2011r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego
  Dz.U.11.88.502 z dnia 28 kwietnia 2011r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku zycia oraz przez zawodników pomiedzy 21. a 23. rokiem zycia.
  Dz .U.11.88.500 z dnia 28 kwietnia 2011r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  Dz .U.09.139.1142 z dnia 31 sieprnia 2009
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania okreslonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku zycia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
  Dz .U.09.58.483 z dnia 10 kwietnia 2009r.
Copyright by olmedica.pl | Valid HTML 4.01 & CSS | wykonanie: dan_123 szablony