Witaj na stronie!

logo olmedica "OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.
ul Gołdapska 1; 19-400 Olecko;
tel.: 87 520-22-95 fax: 87 520-25-43
NIP: 847-14-88-956 REGON: 519558690
olmedica@olmedica.pl
logo AKR logo DNV
Zmiany na stronie
24.01.2020r. ZATRUDNIENIE - ogłoszenie
14.01.2020r. DOSTAWA PALIW - ogłoszenie
24.12.2019r. USŁUGI SPRZĄTANIA - ogłoszenie
RODO - Informacja dla pacjenta
Elektroniczna Rejestracja
Unie Europejska
Menu główne

Jednostki i Firmy Zewn.

Osiągnięcia/Wydarzenia

Galeria

Dla Pacjenta

Przydatne linki
Szptal Przyjazny Kombatantom

"Olmedica" Sp. z o.o. w Olecku informuje, iż nasz szpital otrzymał Certyfikat "Szpital Przyjazny Kombatantom" zapewniający realizację w praktyce szczególnych uprawnień kombatantów oraz osób represjonowanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

Uprawnienia te wynikają z:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art.19
 • Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002 r, Nr 42 poz.371).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008r Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Jednocześnie informujemy kombatantów, że przysługują im następujące uprawnienia wynikające z ww aktów prawnych:
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach - posiadają je inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych każdego typu bez skierowania - posiadają inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci a także osoby represjonowane oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki oznaczone symbolem "Rp" lub "Rpz" - posiadają inwalidzi wojenni, osoby represjonowane , ich małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnieni do renty rodzinnej a także cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających - posiadają inwalidzi wojskowi, osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z działaniami wojennymi oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - posiadają inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane oraz cywilne niewidome.


Świadczenie będzie realizowane w ramach tych uprawnień po okazaniu :
 • Legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanego przez Urząd. ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
 • Legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu Rw- 52.
 • Stosownego zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

Prezes Zarządu
"Olmedica" w Olecku Sp. z o.o.
mgr Katarzyna Mróz

Copyright by olmedica.pl | Valid HTML 4.01 & CSS | wykonanie: dan_123 szablony