Witaj na stronie!

logo olmedica "OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.
ul Gołdapska 1; 19-400 Olecko;
tel.: 87 520-22-95 fax: 87 520-25-43
NIP: 847-14-88-956 REGON: 519558690
olmedica@olmedica.pl
logo AKR logo DNV
Zmiany na stronie
24.01.2020r. ZATRUDNIENIE - ogłoszenie
14.01.2020r. DOSTAWA PALIW - ogłoszenie
24.12.2019r. USŁUGI SPRZĄTANIA - ogłoszenie
RODO - Informacja dla pacjenta
Elektroniczna Rejestracja
Unie Europejska
Menu główne

Jednostki i Firmy Zewn.

Osiągnięcia/Wydarzenia

Galeria

Dla Pacjenta

Przydatne linki
KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym także do umierania w spokoju i godności.
 • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczeń lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 • Prawo do opieki duszpasterskiej.
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Obowiązek przestrzegania regulaminu organizacyjnego, w szczególności poszanowania praw pacjentów przebywających w tej samej sali chorych i oddziale.
 • Obowiązek zastosowania się do zaleceń personelu medycznego.
 • Całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania innych substancji psychotropowych, w tym leków przepisanych przez innych lekarzy bez porozumienia z lekarzami oddziału.
Copyright by olmedica.pl | Valid HTML 4.01 & CSS | wykonanie: dan_123 szablony