Witaj na stronie!

logo olmedica "OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.
ul Gołdapska 1; 19-400 Olecko;
tel.: 87 520-22-95 fax: 87 520-25-43
NIP: 847-14-88-956 REGON: 519558690
olmedica@olmedica.pl
logo AKR logo DNV
Zmiany na stronie
24.01.2020r. ZATRUDNIENIE - ogłoszenie
14.01.2020r. DOSTAWA PALIW - ogłoszenie
24.12.2019r. USŁUGI SPRZĄTANIA - ogłoszenie
RODO - Informacja dla pacjenta
Elektroniczna Rejestracja
Unie Europejska
Menu główne

Jednostki i Firmy Zewn.

Osiągnięcia/Wydarzenia

Galeria

Dla Pacjenta

Przydatne linki
Fundusze Unijne

Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażaniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku

W dniu 25.01.2018 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizacje projektu. Kwota dofinansowania wynosi 3 882 869,76 zł. Całkowita wartość projektu to 4 996 398,25 zł

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wsparcie dla e-zdrowia poprzez budowę systemu informatycznego dla szpitala w Olecku zarządzającego dokumentacją i elektroniczną rejestracją pacjenta

Dnia 31.01.2013 prezes Katarzyna Mróz podpisała w Urzedzie Marszałkowskim umowe na realizację projektu kompleksowej informatyzacji szpitala w Olecku. Kwota dofinansowania to 1 763 509,87 zł, a całkowita wartość projektu 2 074 717,51zł

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych przez ucyfrowienie aparatury obrazowej w szpitalu w Olecku

W 2009 roku spółka złożyła w ramach RPO Warmia i Mazury projekt pod nazwą "Ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych przez ucyfrowienie aparatury obrazowej w szpitalu w Olecku". Umowę podpisano 29 października 2009 r., pozyskano dofinansowanie w wysokości 587.985 zł, Całkowita wartość projektu 691.748 zł.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Wniosek o dofinansowanie zakupu ambulansu dla podstawowego zespołu wyjazdowego

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Spółka uzyskała też w 2010 roku potwierdzenie dofinansowania zakupu ambulansu dla podstawowego zespołu wyjazdowego w kwocie 315.487 zł. Całkowita wartość projektu 379.702 zł . Umowę podpisano 22 marca 2010 r.

Galeria fotografii do projektu.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji Przebudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Olecku"

W kwietniu 2005 roku Powiat olecki przy pomocy partnerów samorządowych (Gmina Olecko, Gmina Wieliczki, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Świętajno) oraz spółki "Olmedica", złożyli partnerski wniosek o dofinansowanie inwestycji Przebudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Olecku", który przewidywał dostosowanie budynku szpitala do wymogów fachowych i sanitarnych w ramach ZPORR. Wartość projektu 7mnl zł. Uzyskane dofinansowanie 4,3 mln zł. 27 października 2008 roku dzięki pozyskanym środkom doszło do uroczystego oddania nowych pomieszczeń spełniających wymagania prawne - nowego bloku operacyjnego, laboratorium analitycznego, sterylizatorni, stacji mycia i dezynfekcji łóżek, działu farmacji szpitalnej. Oddano również lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu.

Galeria fotografii do projektu.

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej do szpitala z przeznaczeniem na wyposażenie nowego bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych.

W ramach RPO Warmia i Mazury 16 lutego 2009 roku Powiat olecki podpisał umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej do szpitala z przeznaczeniem na wyposażenie nowego bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych. W 2010 roku zakończono realizację projektu. Wartość projektu 1,6 mln zł. Dofinansowanie ze środków pomocowych 1,27 mln zł. Szpital uzyskał m.in. nowy laparoskop, rtg przyłóżkowy, usg z obrazowaniem 4D (trójwymiarowym), stół operacyjny, nóż harmoniczny, artroskop, respiratory, defibrylatory, łóżka pooperacyjne, kardiomonitory, zestaw do prób wysiłkowych EKG z ergometrem, analizatory hematologiczny, biochemiczny oraz do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych, diatermię chirurgiczną, wózki do przewozu pacjenta, ssaki oraz sprzęt drobniejszy.

Galeria fotografii do projektu.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji Przebudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Olecku"

W kwietniu 2005 roku Powiat olecki przy pomocy partnerów samorządowych (Gmina Olecko, Gmina Wieliczki, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Świętajno) oraz spółki "Olmedica", złożyli partnerski wniosek o dofinansowanie inwestycji Przebudowa i modernizacja szpitala powiatowego w Olecku", który przewidywał dostosowanie budynku szpitala do wymogów fachowych i sanitarnych w ramach ZPORR. Wartość projektu 7mnl zł. Uzyskane dofinansowanie 4,3 mln zł. 27 października 2008 roku dzięki pozyskanym środkom doszło do uroczystego oddania nowych pomieszczeń spełniających wymagania prawne - nowego bloku operacyjnego, laboratorium analitycznego, sterylizatorni, stacji mycia i dezynfekcji łóżek, działu farmacji szpitalnej. Oddano również lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu.

Galeria fotografii do projektu.

W 2004 w ramach ZPORR-u "Olmedica" złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia (sprzęt medyczny) do szpitala oraz sieć komputerową z oprogramowaniem użytkowym obejmującym całą działalność medyczną i pozamedyczną zakładu. Wartość projektu 1,8 mln zł. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 1,23 mln zł.

Szpital pozyskał nowy respirator, aparat do znieczuleń, defibrylatory, kardiomonitory, usg z echo serca, gastroskop i kolonoskop z torem wizyjnym. Wdrożono oprogramowanie "Infomedica", dzięki czemu usprawnił się przepływ informacji statystycznych, medycznych o pacjencie z każdego poziomu pobytu, zwiększono nadzór nad gospodarką materiałową, usprawniono kontrolę zleceń diagnostycznych, liczone są koszty pobytu pacjenta.

Galeria fotografii do projektu.

Copyright by olmedica.pl | Valid HTML 4.01 & CSS | wykonanie: dan_123 szablony