Witaj na stronie!

logo olmedica "OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.
ul Gołdapska 1; 19-400 Olecko;
tel.: 87 520-22-95 fax: 87 520-25-43
NIP: 847-14-88-956 REGON: 519558690
olmedica@olmedica.pl
logo AKR logo DNV
Zmiany na stronie
24.01.2020r. ZATRUDNIENIE - ogłoszenie
14.01.2020r. DOSTAWA PALIW - ogłoszenie
24.12.2019r. USŁUGI SPRZĄTANIA - ogłoszenie
RODO - Informacja dla pacjenta
Elektroniczna Rejestracja
Unie Europejska
Menu główne

Jednostki i Firmy Zewn.

Osiągnięcia/Wydarzenia

Galeria

Dla Pacjenta

Przydatne linki
Informatyzacja - SZCZEGÓŁY PROJEKTU
Strona Poświęcona RPO WiM

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

  • Nazwa i numer Osi priorytetowej: 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
  • Nazwa i numer Działania: 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  • Nazwa i numer Poddziałania: 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych
  • Wielkość dofinansowania: 3 882 869,76 zł
  • Całkowita wartość projektu: 4 996 398,25 zł
  • Tytuł projektu: Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażaniem oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w Olecku

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja tzw. starej bryły szpitala powiatowego w Olecku w celu dostosowania obiektu do bieżących potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje utworzenie na poziomie niskiego parteru kompleksu poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz wymianą wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej, a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Szpitala _Olmedica_ w Olecku.

Cele ogólne, które zostaną osiągniete w ramach projektu:


Skupienie poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych na jednej łatwo dostępnej (dla osób niepełnosprawnych i starszych) kondygnacji.

Odblokowanie zajętych przez poradnie specjalistyczne pomieszczeń szpitalnych przeznaczonych na działalność lecznictwa zamkniętego.

Lepsze rozplanowanie harmonogramów pracy poszczególnych poradni specjalistycznych.

Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług medycznych.

Poprawa jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej.

Podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli.

Usprawnienie procesu zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym.

Galeria projektu:

Copyright by olmedica.pl | Valid HTML 4.01 & CSS | wykonanie: dan_123 szablony