Witaj na stronie!

logo olmedica "OLMEDICA" w Olecku sp.z.o.o.
ul Gołdapska 1; 19-400 Olecko;
tel.: 87 520-22-95 fax: 87 520-25-43
NIP: 847-14-88-956 REGON: 519558690
olmedica@olmedica.pl
logo AKR logo DNV
Zmiany na stronie
24.01.2020r. ZATRUDNIENIE - ogłoszenie
14.01.2020r. DOSTAWA PALIW - ogłoszenie
24.12.2019r. USŁUGI SPRZĄTANIA - ogłoszenie
RODO - Informacja dla pacjenta
Elektroniczna Rejestracja
Unie Europejska
Menu główne

Jednostki i Firmy Zewn.

Osiągnięcia/Wydarzenia

Galeria

Dla Pacjenta

Przydatne linki
Wyróżnienia i nagrody personelu

Pani Beata Brodowska - położna, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, pracująca w oddziale ginekologiczno-położniczym szpitala "Olmedica", w dniu 13 maja 2019 roku została wyróżniona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego listem gratulacyjnym za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz wielkie zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia pacjentów.

Pani Alicja Nowik - mgr pielęgniarstwa, pracująca w POZ "Olmedica" wzięła udział w konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów Pielęgniarstwa od 2005 roku. Patronat nad konkursem Pielęgniarka Roku objemuje corocznie Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także kluczowi partnerzy w dziedzinie ochrony zdrowia. Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie wdrożonych w 2018 innowacji w obszarze praktyki pielęgniarskiej lub organizacji pracy zespołów pielęgniarskich służących poprawie jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjenta i mających wpływ na sytuację zdrowotną pacjenta lub określonej populacji odbiorców świadczeń zdrowotnych. onkurs ma charakter ogólnopolski, jest adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych lub wykonujących swój zawód w ramach praktyki zawodowej. 10 Maja 2019 roku Pani Alicja Nowik w Lublinie otrzymała, NAGRODĘ SPECJALNĄ Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za przygotowanie projektu w XIV Edycji Konkursu Pielęgniarka Roku "Innowacja Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej".

Pani Alicja Nowik stworzyła i od lat prowadzi dla pacjenów POZ naszego zakładu program Akademia Diabetyka.

Celem programu Akademia Diabetyka jest ułatwienie dostępu pacjentom z cukrzycą do oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia samokontroli, nauka pacjentów życia z chorobą, monitorowanie procesu samoopieki, mobilizowanie pacjentów do systematyczności działań, które zmniejszą ilość powikłań, wspieranie pacjentów w chorobie, wyjaśnienie celowości monitorowania glikemii oraz udzielania wsparcia psychologicznego, a także zmniejszenie poczucia bezradności i odizolowania _ czym na co dzień się zajmuje. Akademia Diabetyka nie ogranicza się jedynie do poprawy jakości życia zdrowotnego, ale również psychicznego u osób cierpiących na cukrzycę. W tym celu organizuję spotkania integracyjne, wyjazdy, podczas których pacjenci są motywowani do podejmowania aktywności fizycznej, która jest nieodłącznym elementem leczenia pacjentów z cukrzycą, co pozwala na wymianę doświadczeń, a także pozytywnie wpływa na jakość ich codziennego życia.

Motywacją do wzięcia udziału w konkursie Innowacja Roku, była chęć zwrócenia uwagi, że świadomość choroby oraz współpraca z pacjentami przynosi wiele wymiernych efektów, a jednocześnie zwrócenie uwagi na fakt, iż pielęgniarki mogą być inicjatorami programów, które mają wpływ na proces leczenia pacjentów i przynoszą wiele korzyści.

W pracy zawodowej od zawsze przyświeca jej motto: "Poznanie choroby jest początkiem zdrowia"

Copyright by olmedica.pl | Valid HTML 4.01 & CSS | wykonanie: dan_123 szablony